Kierownik projektu: dr hab. Michał Ziembowski, profesor PW
Nazwa programu: HOMING PLUS
Nr umowy: HOMING PLUS Bis 2/2011-3/2
Data rozpoczęcia: 2011-10-03
Data zakończenia: 2013-12-31
Podmiot finansujący: Fundacja na rzecz Rozwoju Nauki Polskiej