Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Kaczmarski
Nazwa programu: Erasmus Mundus Partnerships Action 2
Nr umowy: 2012-262/001-001-EMA2
Data rozpoczęcia: 2012-07-15
Data zakończenia: 2016-07-14
Podmiot finansujący: Komisja Europejska