Kierownik projektu: prof. dr hab. Grzegorz Świątek
Nazwa programu: OPUS; edycja 9
Nr umowy: 2015/17/B/ST1/00091
Data rozpoczęcia: 2016-03-01
Data zakończenia: 2019-02-28
Podmiot finansujący: Narodowe Centrum Nauki