Kierownik projektu: Joanna Dorota Sokół
Nazwa programu: PRELUDIUM; edycja 12
Nr umowy: 2016/23/N/ST1/03181
Data rozpoczęcia: 2017-06-01
Data zakończenia: 2019-06-30
Podmiot finansujący: Narodowe Centrum Nauki