Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Kaczmarski
Nazwa programu: Erasmus Mundus Partnerships Action 2
Nr umowy: 2013-2446/011-011-EMA2
Data rozpoczęcia: 2013-07-15
Data zakończenia: 2017-07-14
Podmiot finansujący: Komisja Europejska