Kierownik projektu: prof. dr hab. Jarosław Grytczuk
Nazwa programu: Program Badań stosowanych
Nr umowy: 208921
Data rozpoczęcia: 2014-04-01
Data zakończenia: 2016-09-30
Podmiot finansujący: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju