Kierownik projektu: prof. dr hab. Jarosław Grytczuk
Nazwa programu: OPUS; edycja 9
Nr umowy: 2015/17/B/ST1/02660
Data rozpoczęcia: 2016-02-15
Data zakończenia: 2019-02-14
Podmiot finansujący: Narodowe Centrum Nauki