Kierownik projektu: dr Michał Karol Dębski
Nazwa programu: PRELUDIUM; edycja 6
Nr umowy: 2013/11/N/ST1/03199
Data rozpoczęcia: 2014-09-04
Data zakończenia: 2016-10-03
Finansowany przez: Narodowe Centrum Nauki