Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk
Nazwa programu: OPUS; edycja 5
Nr umowy: 2012/07/B/ST6/01527
Data rozpoczęcia: 2013-07-02
Data zakończenia: 2017-03-01
Podmiot finansujący: Narodowe Centrum Nauki